مُد و فشن یک فرهنگ است و چیزی بیش از فقط یک لباس است .هیولای وردپرس!